Van 50 mondmaskers in voorraad, naar een verbruik van 10.000 per maand. Het geeft een beetje weer wat COVID-19 heeft betekend voor het inkopen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door onze collega’s van de Aankoopdienst. Al heel snel na de uitbraak wilde de hele wereld maar één ding: zoveel mogelijk beschermende kledij voor onze zorgverleners, patiënten en bewoners. Probeer dat maar eens te regelen.

Het is gelukt. De vier Aankoopmedewerkers lieten de eerste weken van de lockdown vrijwel alles vallen om op zoek te gaan naar voldoende PBM. Daarbij gesteund door hoofd Nursing Kris Vaneerdewegh en zijn stafleden. “Dan merk je hoe belangrijk een goed netwerk is. We kregen input van Hospilim, de overheid, apotheken om een paar voorbeelden te noemen. Iedereen dacht mee. Overal probeerden we voldoende spullen aan te kopen om iedereen op de campus een veilige omgeving te kunnen bieden. We hebben bij wijze van spreken de hele wereld rond gebeld,” herinnert Veerle Vossen. Iedereen die kon, hielp. Maar wat voor de PBM gold, gold ook voor de alcoholgel. Die werd prompt nog belangrijker dan hij al was.

De kentering kwam voor de Aankoopdienst op het moment dat Kris Vaneerdewegh zei ‘Er kunnen nu ook chirurgische mondmaskers geleverd worden aan het personeel.’ Voor patiënten, bewoners en medewerkers van ondersteunende diensten werden massaal stoffen mondmasker gemaakt. Iedereen die kon, hielp mee. Het heeft toch nog even geduurd voordat Veerle er gerust in was dat er voldoende voorraad was. Dat was pas begin 2021. “Het is nu een kwestie van de voorraad goed op peil houden. Dat betekent ook iets voor ons magazijn.” Vijftig mondmaskers op voorraad hebben is iets anders dan de aantallen die nu in omloop zijn.

Voor Aankoop was het vooral veel bellen en mailen op zoek naar voldoende beschermende materialen. De uiteindelijke beslissing over wat wel dan niet werd aangekocht lag bij hoofd Nursing. “Die goede coördinatie heeft toch voor een zekere rust gezorgd in die hectische periode. Staf Nursing wist precies waar de noden waren.”