Dr. Griet Vaes is huisarts voor de patiënten van OPZC Rekem. Samen met het team van de Medisch-Technische Dienst, Bert en Saskia, ontvangt zij patiënten voor lichamelijk onderzoek. Hoe beleefde zij de COVID-19 crisis? Want ook de huisarts speelt een rol in de aanpak tegen het virus. Vooral de COVID-19 testen werden een bijkomende opdracht voor dr. Vaes.

“In het begin van de pandemie kwam het testen volledig bij mij terecht als huisarts, tijdens een periode waarin we ons team van drie artsen afbouwden naar één huisarts was dit geen evidentie.” Ook het testen van onze bewoners was voor dr. Vaes.

Normaal gezien hebben bewoners van de PVT ‘s een eigen huisarts, maar in de privépraktijk werd in het begin enkel getest wanneer een ziekenhuisopname vereist was. In de ziekenhuizen en collectiviteiten, was dit net omgekeerd wat maakte dat het testen ook bij het team MTD terecht kwam. In het ziekenhuis was de strategie om zoveel mogelijk te testen, bij elke indicatie. Wij hebben dan ook nooit een tekort aan testen gehad.”

In het begin van de crisis merkte dr. Vaes op dat er merkelijk minder ziekenhuisopnames waren. Patiënten hadden schrik voor de quarantainemaatregelen en sociale isolatie die een opname met zich meebracht. Geen evidentie voor patiënten met een psychische problematiek.” Gaandeweg zijn de opnames in het ziekenhuis terug genormaliseerd.

OPZC Rekem is gelukkig gespaard gebleven van grote uitbraken. Volgens dr. Vaes ligt dat vooral bij het hoge aantal testen en de strenge hygiënische maatregelen die zeer goed door de verpleegkundigen werden opgevolgd. “Bij elk contact met corona-patiënten werden schorten en handschoenen alsook spatbril gedragen, wat overdragen van besmettingen voorkwam. Ook bij nieuwe opnames wordt ondertussen standaard een test afgenomen. Zo wordt de normale werking op de zorgeenheid min of meer gewaarborgd.”

De evolutie van COVID-19 volgt dr. Vaes op via Sciensano en webinars van virologen. “Ik ben ook coördinerend raadgevend arts (CRA) in een rusthuis. Hier zijn helaas enkele uitbraken geweest. Die ervaring kwam binnen het ziekenhuis goed van pas. OPZC Rekem heeft slechts 1 uitbraak gekend tijdens de eerste golf zonder overlijdens of ziekenhuisopnames.” We zijn nu volop bezig met de vaccinatiecampagne. Hopelijk kunnen we hierdoor binnen enkele maanden terug wat normaler leven.