Daisy Scheepers (48) startte midden in de eerste lockdown, op 1 april 2020 om precies te zijn, als directeur Financiën, Infrastructuur, Personeel en Organisatie, kortweg directeur FIPO. Ze zei na vijftien jaar de energiesector vaarwel voor een nieuwe job als directeur bij OPZC Rekem. Bij haar indiensttreding gaf ze aan een grote uitdaging te zien in het leren kennen van de zorgsector, een sector waarbinnen ze tot dan toe slechts beperkt gewerkt had. Verder gaf ze ons mee dat ze in een aantal vakgebieden (financiën, IT, leiding geven en organisatie van processen) een sterke basis had vanuit eerdere functies in het bedrijfsleven. In andere vakgebieden (technisch, facilitaire diensten) die minder vertrouwd waren, zag Daisy vooral een uitdaging en een kans om te kunnen blijven bijleren en op die manier scherp te blijven.

Aan Daisy de vraag hoe ze tot nu toe OPZC Rekem, in een speciaal jaar omwille van corona, heeft ervaren.

“Mijn eerste werkjaar binnen OPZC Rekem is voorbij gevlogen en ondanks het feit van COVID-19 in de werking van de organisatie, is het prima meegevallen. In het begin was het allemaal wat onwennig. Kennis maken met een organisatie waarbij het moeilijk was om collega’s in levende lijve te zien, is uiteraard niet evident. Vele collega’s die ik rechtstreeks aanstuur werkten thuis en het was niet aangewezen om tijdens de lockdown met veel mensen in contact te komen. Ik ben echter zeer goed opgevangen, zowel door de collega-directieleden als door de collega’s in de zorg en de ondersteunende diensten. De eerste 3 maanden van mijn carrière binnen OPZC Rekem heb ik gewerkt aan een personeelsoefening op vraag van de Raad van Bestuur. Deze oefening heeft me de gelegenheid gegeven om op zeer korte termijn een inzicht te krijgen in de structuur, de werking en de doelgroepen van OPZC Rekem. Voor deze opdracht heb ik heel intens samengewerkt met de clustermanagers en met het hoofd Nursing en van hen heb ik geleerd wat excellente zorg voor patiënten en bewoners betekent.”

Op de vaag of gedurende het eerste jaar haar verwachtingen omtrent de nieuwe job werden ingevuld, antwoordt Daisy volmondig ‘ja’. “Ik heb de zorgsector in het algemeen en meer in het bijzonder de organisatie en de financiering ervan al intens leren kennen. Ook heb ik heel wat nieuwe, interessante contacten kunnen leggen, zowel binnen als buiten OPZC Rekem en dit ondanks corona en de verschillende periodes van lockdown. Verder heb ik meer inzicht verworven in de werking van de ondersteunende diensten binnen onze organisatie en heb ik, samen met de collega’s, al een aantal mooie initiatieven kunnen uitwerken. Ik kijk er dan ook naar uit om verder mee te bouwen aan de organisatie en heel in het bijzonder aan het leveren van excellente zorg voor onze patiënten en bewoners. Vanuit de ondersteunende diensten zijn wij een belangrijke steun voor de zorg, voor patiënten en bewoners, voor de collega’s van de zorg en voor de andere facilitaire medewerkers zelf. Ik wil het wij-zij-verhaal omvormen tot een “allemaal-wij verhaal”, waar je ook staat, wat je ook doet. Als ik daar verder kan aan bijdragen, ben ik heel tevreden. Ik heb trouwens mijn keuze voor OPZC Rekem nog geen dag beklaagd.”