In 2020 zijn voor het eerst door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg de resultaten bekend gemaakt van het Vlaams indicatorenproject (VIP²). Voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn die indicatoren: het suïcidepreventiebeleid, de volledigheid van het geneesmiddelenvoorschrift, handhygiëne en patiëntenervaringen (VIP²). Met name het laatste onderdeel omvatte veel vragen die werden voorgelegd aan patiënten. De resultaten zijn te lezen op www.zorgkwaliteit.be

OPZC Rekem is één van ruim 20 psychiatrische ziekenhuizen dat heeft deelgenomen aan het project en is iedere dag opnieuw bezig met het verbeteren van zorg. Dit is een continu proces. Patiëntenbeleving en -participatie zijn processen waar we met veel energie aan werken op weg naar een hogere tevredenheid. Getuige hiervan is de NIAZ-accreditatie die we begin 2020 behaald hebben voor het psychiatrisch ziekenhuis én PVT. Als lerende organisatie kunnen we verder groeien om te verbeteren en tegemoet te komen aan verwachtingen van onze patiënten en bewoners. De resultaten geven onder andere een beeld van hoe de patiënt naar ons kijkt en de zorg beleeft. Hieruit blijkt ook dat we stevig de schouders zetten onder verbeterprojecten. OPZC Rekem scoort binnen het onderdeel van patiëntveiligheid bijzonder goed. We streven hier naar 100% en hebben reeds verbeteracties opgezet om hier naar toe te werken. Toch is er nog een weg te gaan, zeker wat betreft de onderdelen over het geven van begrijpelijke informatie, het veiligheidsgevoel van de patiënt tijdens de behandeling en het respecteren van de patiënten.

In  totaal hebben 47 patiënten die met ontslag gingen de enquête ingevuld op een totaal van meer dan 700 per jaar. De meeste vragenlijsten werden ingevuld door patiënten die verbleven op Acute zorg, Rehabilitatie en Ouderenzorg. In 2020 zetten we in op een verhoging van de responsgraad en doen alle zorgeenheden, dus ook PVT en forensische zorg, mee aan deze jaarlijkse enquête.