De samenstelling van de Raad van Bestuur van OPZC Rekem werd in 2020 gewijzigd en ziet er nu als volgt uit:

Erwin Vermeulen: Voorzitter

Mieke Ramaekers: ondervoorzitter

Ann Beckers: lid

Piet Van Berkel: lid

An Christiaens : lid sinds 01/03/20

Lies Jans: Lid sinds 01/03/20

Geert Reyskens: lid sinds 01/03/20

Andy Pieters: lid sinds 01/03/20

Karine Moykens: regeringscommissaris Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Miet Vandersteegen: regeringscommissaris Financiën en Begroting

John Vanacker: administrateur-generaal

Jozef De Bie : hoofdarts, zetelt in RvB, maar is geen lid

Daisy Scheepers: directeur FIPO, zetelt in RvB, maar is geen lid

De 4 nieuwe leden vanaf 30/04/21 (formele ingangsdatum) zijn:

Isabel Van Obergen

Raymond Bruynseraede

Griet Vander Velpen

André Bervaes